8 món sính lễ cưới nhà trai không thể thiếu trong đám cưới

Sính lễ cưới là gì. Sính lễ cưới chính là những lễ vật mà nhà trai mang sang nhà gái để hỏi cưới cô dâu. Ở 3 miền có những phong tục sính lễ cưới khác nhau, tuy nhiên cũng có nhiều sính lễ phổ biến ở cả 3 miền. Ý nghĩa của sính lễ … Read more 8 món sính lễ cưới nhà trai không thể thiếu trong đám cưới